Name
Kulturinnslag: Bodhild Vossgård, cello
Description

Bodhild Vossgård har vært cellist i Stavanger symfoniorkester siden 1988. Hun er også komponist, og har siden 1997 hyppig fremført egen kammermusikk sammen med ypperlige musikere.

Date & Time
Thursday, November 10, 2022, 9:00 AM - 9:05 AM
Program:
Plenum, TORSDAG