Name
Conference opening
Description

Kulturinnslag: Pete Johansen & Krisepsykiatrioen

Åpning av konferansen:  Kari Nessa Nordtun, Ordfører i Stavanger
Elin Skogen, organisatorisk leder, Schizofrenidagene 2022; daglig leder, Stiftelsen PsykOpp

Elin Skogen Kari Nessa Nordtun
Date & Time
Wednesday, November 9, 2022, 10:00 AM - 10:20 AM
Program:
Plenum, ONSDAG
Language:
Norsk