Name
Dialektisk Atferdsterapi: Fra læringsteori til allianse og kompleks PTSD.
Description

Dialektisk atferdsterapi er en intensiv psykoterapiform med mange elementer. En av de bærende elementene er opplæring av pasienter basert på antagelsen om at mange med emosjonell dysregulering enten ikke har lært, eller klarer å anvende gode mestringsmåter når følelsene tar overhånd. For å få til dette er samarbeid og utvikling av en god relasjon mellom behandler og pasient et av flere viktige foki, og allianse i DBT er studert og beskrevet flere steder. Anita vil orientere om et nyere studentprosjekt der en så på alliansebygging i hhv DBT og MBT. Videre vil hun snakke om det å behandle mer langvarige og komplekse symptombilder som pasienter med både personlighetsutfordringer og komplekse traumer kan ha, og vil dele det norske miljøets erfaringer så langt med DBT-PTSD, en tilnærming som har en RCT bak seg publisert i JAMA Psychiatry i 2020.

Anita Johanna Tørmoen
Date & Time
Thursday, November 10, 2022, 4:40 PM - 5:10 PM
Program:
Plenum 1 TORSDAG