FAGKONFERANSEN er godkjent av: 

 

DEN NORSKE LEGEFORENINGEN:

Allmennmedisin: fagkonferansen godkjennes med 23 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen.

Barnesykdommer: godkjennes med 23 timer for spesialistenes etterutdanning.

Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Psykiatri: godkjennes med 23 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

NORSK PSYKOLOGFORENING som 25-timers vedlikeholdsaktivitet

NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND som spesialistspesifikt kurs med 25 timer meritterende til ergoterapispesialist innen psykisk helse eller folkehelse.

NORSK SYKEPLEIERFORBUND som meritterende med totalt 25 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

FAGFORBUNDET som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper.

 

SPESIALSEMINAR 1 EDNA FOA  er godkjent av:

Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

Spesialseminar 1 er også søkt godkjent hos Legeforeningen; svar avventes. 

 

SPESIALSEMINAR 2 RECOVERY I PRAKSIS: er godkjent av

Norsk psykologforening som 6,5 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 7 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

 

SPESIALSEMINAR 3 JOSEPH LEDOUX: er godkjent av

Norsk psykologforening som 4 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 5 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

 

SPESIALSEMINAR 4 BRUCE PERRY: er godkjent av

Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

Spesialseminar 4 er også søkt godkjent hos Legeforeningen; svar avventes.  

 

SPESIALSEMINAR 5 KORFOR JUBILEUMSSEMINAR er godkjent av:

Norsk psykologforening som 7 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Spesialseminar 5 er også søkt godkjent hos Legeforeningen; svar avventes.