KONFERANSEN  SØKES GODKJENT AV:

Norsk Sykepleierforbund

Den norske legeforening: Psykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri, og Allmennmedisin

Norsk psykologforening

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Gestaltterapeut Forening

Fagforbundet