FAGKONFERANSEN er godkjent av: 

Norsk psykologforening som 25-timers vedlikeholdsaktivitet

Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs med 25 timer meritterende til ergoterapispesialist innen psykisk helse eller folkehelse.

Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 25 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

FAGKONFERANSEN  ER OGSÅ SØKT GODKJENT HOS: ; Den norske legeforening: Psykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri, og Allmennmedisin; Fagforbundet

 

SPESIALSEMINAR 1 EDNA FOA  er godkjent av:

Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

 

SPESIALSEMINAR 2 RECOVERY I PRAKSIS: er godkjent av

Norsk psykologforening som 6,5 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 7 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

 

SPESIALSEMINAR 3 JOSEPH LEDOUX: er godkjent av

Norsk psykologforening som 4 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 5 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

 

SPESIALSEMINAR 4 BRUCE PERRY: er godkjent av

Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

 

SPESIALSEMINAR 5 KORFOR JUBILEUMSSEMINAR er godkjent av:

Norsk psykologforening som 7 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

 

KONFERANSEN  ER OGSÅ SØKT GODKJENT HOS:  Den norske legeforening: Psykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri, og Allmennmedisin; Fagforbundet