Småbarnsdagen


Mandag 6. november kl 0900 - kl 1500 i Stavanger Forum

Kompetansehevingskurs for pedagogisk personell i barnehager, SFO-ansatte, helsesøstre, barneansvarlige, miljøarbeidere og studenter.

Påmelding

Deltakeravgift: kr 600 inkl. enkel lunsj