Onsdag 8. nov

Roots and Shoots 2017

Språk

10:00

Åpning av konferansen


No

10:20

Roots and shoots - past events and present minds

Åshild Skogerbø


No

10:40

Brain matters - Treating anxiety and fear

Joseph LeDoux


EN

11:25

Pause


No

11:45

The Impact of Trauma

Bruce D. Perry


EN

12:30

Treatment outcome and treatment mechanisms in Exposure therapy

Edna Foa, PhD.


EN

13:15

Lunsj


No

14:15

Miniseminarer

15:30

Pause


No

15:55

Kulturinnslag: Amygdaloids/So we are

Joe LeDoux and Colin Dempsey


EN

16:05

Erfaringsforedrag


No

16:30

Farlig normalt

Per Isdal


No

17:00

Pause


No

17:15

The Evolution of Therapists

​Irvin Yalom (via videofeed) og Finn Skårderud


EN

18:00

Roundtable: Terapeutisk utvikling - vekst, stagnasjon og støtte

Marit Råbu Heidi Tessand Per Isdal Finn Skårderud


No

19:00

Slutt


No

Torsdag 9. nov

Roots and Shoots 2017

Språk

09:00

Kulturinnslag


No

09:05

Åpningshilsen


No

09:15

State of the Science - on Borderline Personality Disorder in youg people

Carla Sharp, PhD.


EN

09:50

Making sense of what we feel - emotions, trauma and psychopathology

Leslie Greenberg, Ph.D., C.Psych


EN

10:40

Pause


No

11:00

The concept of latent vulnerability: When past and future collide

Eamon McCrory


EN

11:30

Developmental risk and resilience at multiple levels of analyses

Essi Viding


EN

12:00

Lunsj


No

13:00

Miniseminarer

 • A: Parent-child and family influences in an evolutionary perspective Jay Belsky, PhD.
 • B: Emotion Focused Therapy in Clinical Practice Leslie Greenberg, Ph.D., C.Psych
 • C: Callous-unemotional traits and the development of anti-social bahviour Essi Viding
 • D: Childhood maltreatment and mental health throught the lens of neuroscience and epigenetics Eamon McCrory
 • E: Mentalization-based approach to Borderline Personality Disorder Carla Sharp, PhD.
 • F: Implemetering av kunnskapsbasert behandling av PTSD hos voksne Harald Bækkelund
 • G: How does schizophrenia develop? Oliver Howes
 • H: Miljøterapeutisk arbeid, traumebevissthet og emosjonell regulering Ole Greger Lillevik
 • I: Å legge voldsoppveksten bak seg
 • J: Måltidsforstyrrelser.  Roter vi det til med mat? Per Johan Isdahl
 • L: Lederseminar
 • M: Tilbake til nåtid – psykoedukasjon for kompleks PTSD i grupper. Kari HafstadJørgen Rygh

14:25

Pause


No

14:45

Kulturinnslag


No

14:55

Psychosis and the immune system

Oliver Howes


EN

15:30

Pause


No

15:45

PLENUM 1:

En plass i samfunnet? Fattigdom, utenforskap og psykisk helse

Tormod Bøe

Korleis ligg vi an? Klinisk tilbakemelding i behandlingsprosessar

Christian Moltu

Differensialdiagnostiske utfordringer ved psykose og traumelidelser

Akiah Ottesen Berg


No

15:45

PLENUM 2:

Erfaringskonsulent - alibi eller endringsagent?

Solveig Bartun Rob

Traumebevisst omsorg

May Bente Hagen

Den gode miljøterapeuten

Ole Greger Lillevik


No

17:15

Slutt


No

Fredag 10. nov

Roots and Shoots 2017

Språk

*Program legges ut fortløpende*


No

09:00

Kulturinnslag


No

09:05

Åpningshilsen


No

09:10

Presentasjon av Schizofrenidagene 2018

Ivar Elvik


No

09:20

Differential Susceptibility to Environmental Influences: Beyond Risk and Resilience

Jay Belsky, PhD.


EN

10:50

Pause


No

11:05

Erfaringsforedrag: The Power of Love

Ruth Marie Donovan


No

11:25

Innlegg fra Modum Bad - mer informasjon kommer

Marianne Klouman


No

12:00

Lunsj


No

13:00

Seksuelle overgrep: Forekomst, fortielse, og prediktorer for forskjeller i langtidssymptomatologi

Iris Mulders Steine


No

13:45

Mer informasjon kommer


No

14:30

Pause


No

14:45

Utdeling av Minnefondets forskningspris


No

15:00

Gerd-Ragna Bloch Thorsens Minneforelesning: Sorg, mestring og styrke

Atle Dyregrov


No

15:30

Vel hjem


No