Schizofrenidagenes ærespris


Schizofrenidagenes ærespris går til personer eller organisasjoner som har utmerket seg gjennom sitt virke innen psykisk helsefeltet gjennom forskning, behandling, åpenhet, kunnskap, informasjon og antistigmaarbeid.

Schizofrenidagenes ærespris 2016 ble tildelt en person som blant mye annet, har vist en uredd vilje til å dele av sin klokskap. Til stående applaus i salen mottok sosialmedisiner, samfunnsdebattant og verdiformidler Per Fugelli Schizofrenidagenes ærespris torsdag 10. november 2016.

Per Fugelli (1943-2017) var i mange år en markant samfunnsdebattant og til tider samfunnsrefser som på sitt trygge og rause vis delte tanker som har vært til inspirasjon og glede for det norske folk. 

Han var en av Schizofrenidagenes aller beste venner over mange år. Han engasjerte, begeistret og inspirerte, og i hverandre fant vi felles verdier. 

Han var opptatt av hvordan fordeling av makt og goder i samfunnet påvirker helsen vår. Han var lege, forfatter og sosialmedisiner -og glødende opptatt av helsekilder som frihet, trivsel, rettferdighet og fellesskap.

De senere årene var han mest kjent for å modig ha åpnet opp for å snakke om det vanskelig, men uunngåelige tema, døden. Han har ved å drive iherdig antistigmaarbeid beveget og oppdratt hele det norske folk ved å snakke om de åtte dødsgleder. Hans mest kjente ordtak er: Vær et ett-tall  på jorda, og bry deg om flokken din.

 

Tidligere vinnere av Schizofrenidagenes ærespris: Fjell kommune; psykiater Odd Lingjærde; barnepsykiater Aina Basilier Vaage; psykiater Gerd-Ragna Bloch Thorsen;  sjeflege Jan Olav Johannessen; psykiater Svein Haugsgjerd; SEPREP;  og Arnhild Lauveng, psykolog og forfatter.