Schizofrenidagene 2016


7. - 11. november 2016 i Stavanger Forum.

Meld deg på

Last ned programhefte

Program fagkonferansen

Spesialseminarer

Schizofrenidagene 2016 vil kaste lys på kroppens rolle i psykisk helsevern.

Kroppen er selvets åsted; en arena for lyst og smerte, og også våre historier og opplevelser.

Hvordan opplever vi kroppen vår? Hvordan gir kroppen vår uttrykk for våre opplevelser? Hvilken betydning har kropp for identitet og selvforståelse i det moderne samfunnet?

Og hva er kroppen sin rolle i nyere terapiretninger og psykisk helsevern?

Vi inviterer til KROPPLEVELSE. Blir du med?

Organisasjonskomite for Schizofrenidagene 2016:

 • Liv Sand, psykolog/PhD; faglig leder for Schizofrenidagene 2016
 • Elin Skogen, daglig leder Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning; organisatorisk leder for Schizofrenidagene 2016
 • Lars Ravn Øhlckers, sjefpsykolog, BUPA, HelseStavanger
 • Jan Olav Johannessen, forskningssjef, Stavanger Universitetssjukehus
 • Anne Kristine Bergem, leder, Norsk Psykiatrisk Forening
 • Kjetil Hustoft, sjeflege, Stavanger Universitetssjukehus Psykiatrisk divisjon
 • Målfrid J. Frahm Jensen, forfatter/erfaringskonsulent
 • Jon Fauskanger Bjåstad, psykologspesialist, BUPA Stavanger/RKBU Vest
 • Kristin Fjermestad, Psykoterapeut/gruppeanalytiker,Rogaland A-senter
 • Bent Horpestad, leder for Enhet spiseforstyrrelser, Stavanger Universitetssjukehus
 • Olav Thorsen, lege/forsker, Stavanger Universitetssjukehus
 • Åshild Skogerbø, spesialspsykolog, FoU enheten, Stavanger Universitetssjukehus
 • Anne Martha Kalhovde, leder FoU, Jæren DPS
 • Turid M Olsø, faglig rådgiver, NAPHA
 • Gunn Hinna, rådgiver psykisk helse, Stavanger kommune
 • Siri Gjesdahl, leder, BarnsBeste
 • Anette Grønning, Leder for senter mot incest og seksuelle overgrep
 • Gro Christensen Peck, Undervisningsansvarlig, FoUEnhet, SUS Psykiatrisk divisjon
 • Jan Skandsen, avdelingsoverlege, BUPA Stavanger
 • Hanne Højbak-Nielsen, specialist i psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi
 • Vigdis Fredheim, psykologspesialist, BUPA Stavanger
 • Hege Helene Bakke, seniorrådgiver, Rådet for psykisk helse
 • Kristn Hatløy, konsulent, oppdagerteamet, TIPS
 • Alexandra Sira-Schubert, overlege, BUPA Stavanger
 • Lise Sæstad Beyene, fagutviklingskonsulent for miljøterapitjenesten, SUS
 • Aida Naqasha, konferanseansvarlig, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.