Roots and shoots - 2017


Past events and present minds

LAST NED PROGRAM

PÅMELDING

Vi formes alle i komplekse samspill mellom samfunn, biologi, og våre unike livserfaring, og for noen av oss får vår erfaring form av en psykisk lidelse.

Schizofrenidagene 2017 vil trekke en rød tråd fra hendelser og erfaringer tidlig i livet til senere psykiske lidelser, med fokus på utviklingslinjer over tid, utfordringer og muligheten for vekst. 

Hvem utvikler psykiske lidelser?

Hvilke risikofaktorer spiller inn? Hva beskytter?

Hvordan kan vi forebygge, komme tidlig til og endre utviklingsspor?

Og hva skal til for å skape bedring og utvikling når lidelsen er et faktum?

Vi inviterer til nordisk konferanse i psykisk helse, med fag, kultur og felleskap. Blir du med?

Hovedforelesere:

 • Joseph LeDoux
 • Bruce Perry
 • Edna Foa
 • Les Greenberg
 • Jay Belsky
 • Irvin Yalom via videolenke
 • Carla Sharp
 • Andrea Danese
 • Atle Dyregrov
 • Dag Nordanger
 • Finn Skårderud
 • Per Isdal

Organisasjonskomite for Schizofrenidagene 2017:

 • Åshild Skogerbø, Undervisningsansvarlig psykolog, PhD, FoU enheten, Stavanger Universitetssjukehus; faglig leder for Schizofrenidagene 2017
 • Elin Skogen, daglig leder Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning; organisatorisk leder for Schizofrenidagene 2017
 • Lars Ravn Øhlckers, sjefpsykolog, BUPA, HelseStavanger
 • Jan Olav Johannessen, forskningssjef, Stavanger Universitetssjukehus
 • Liv Fevang, erfaringsformidler, Mental Helse SørVest
 • Klara Øverland, Phd. psykolog, Stavanger Universitetssjukehus og UiS
 • Jon Vidar Strømstad, psykiatrisk sykepleier, Sola DPS
 • Carina Lund, Mental Helse Ungdom
 • Anne Kristine Bergem, psykiater; leder, Norsk Psykiatrisk Forening
 • Kjetil Hustoft, psykiater, Stavanger Universitetssjukehus
 • Målfrid J. Frahm Jensen, skribent
 • Sverre Nesvåg,Forskningsleder, KORFOR, Stavanger Universitetssjukehus
 • Jon Fauskanger Bjåstad, psykologspesialist, BUPA Stavanger/RKBU Vest
 • Kristin Fjermestad, Psykoterapeut/gruppeanalytiker,Rogaland A-senter
 • Olav Thorsen, lege/forsker, Stavanger Universitetssjukehus
 • Liv Sand, psykologspesialist/PhD, Helse Stavanger
 • Turid M Olsø, faglig rådgiver, NAPHA
 • Gunn Hinna, rådgiver psykisk helse, Stavanger kommune
 • Siri Gjesdahl, leder, BarnsBeste
 • Gro Christensen Peck, Undervisningsansvarlig, FoUEnhet, SUS 
 • Jan Skandsen, avdelingsoverlege, BUPA Stavanger Universitetssjukehus
 • Jan-Erik Nilsen, Stavanger Universitetssjukehus
 • Ivar Elvik, psykologspesialist, Stavanger Universitetssjukehus
 • Vigdis Fredheim, psykologspesialist, BUPA Stavanger
 • Kristin Hatløy, konsulent, oppdagerteamet, TIPS
 • Lise Sæstad Beyene, fagutviklingskonsulent for miljøterapitjenesten, SUS
 • Aida Naqasha, konferanseansvarlig, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.