Et lite tilbakeblikk..


Schizofrenidagene ble navnet i en tid hvor nesten ingen turde å ta ordet i sin munn, hverken pasienter eller fagfolk i psykiatrien. Det startet i 1989 med ideen om flytte en seminarrekke på SUS omkring psykoser til byen. Tanken var en utvidelse med både fag, kultur og informasjon mot publikum. Folk kom langveis fra for å få mer informasjon. Kunnskapshungeren viste seg å være enorm.

I dag, 28 år senere, har disse enkle foredragene blitt til Schizofrenidagene. En konferanse som i dag er regionens største etter ONS, og som gjennom 26 år har løftet frem psykiske lidelser og blitt et unikt konsept, med forgreininger langt utenfor landets grenser.

På disse årene har rundt 80.000 deltatt på konferansen, over 5000 foredragsholdere fra hele verden har delt sine kunnskaper. Schizofrenidagene er også kultur. I årenes løp har teaterforestillinger, konserter og utstillinger vært en viktig del av arrangementet.

Fakta: Schizofrenidagene

•    Ble arrangert for første gang i 1989 i Stavanger Kino. 
•    Siden starten har rundt 80.000 deltatt på konferansen. 
•    Over 5000 foredragsholdere har delt av sine kunnskaper. 
•    Siden starten av Schizofrenidagene har man diskutert, debattert, minglet og lyttet på faglige og publikke innspill i over 140 dager totalt. 
•    Temaer som skole, arbeidsliv, ledelse, barnevern, jus og politikk har blitt løftet frem. 
•    Kulturelle innslag som konserter, utstillinger og teaterforestillinger er en viktig del av konferansen.