Messe for verdighet


- for og i samarbeid med alle som er berørt av vold og seksuelle overgrep.

Onsdag 8. november - Domkirken, Stavanger

Arrangeres av Senter mot incest og seksuelle overgrep Rogaland, Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Stavanger bispedømme, Kirkelig dailogsenter, Byprestene i Sandnes og den norske kirke i samarbeid med Schizofrenidagene,