Messe for verdighet


Onsdag 8. november -  St Petri kirke  kl 20

Denne spesielle gudstjenesten er utformet med tanke på mennesker som har blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep. Fagfolk, venner, familie og bekjente inviteres til å delta i solidaritet med alle berørte. Denne kvelden står vi sammen.

Tale: fung. biskop Anne Lise Ådnøy, Musikk: Christina Bergli og Gro Årsvoll, Tekstformidling: Hallgjerd Byrkjeland.

Velkommen!

Arr. Schizofrenidagene i samarbeid med Stavanger bispedømme, Senter mot incest Rogaland, Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Byprestene i Sandnes.