Messe for verdighet


Onsdag 8. november -  Stavanger domkirke  kl 20

Messe for Verdighet er en gudstjeneste for og i solidaritet med alle som er berørt av vold og seksuelle overgrep.

Predikant: Biskop Ivar Braut

Musikk ved: Christina Bergli og Gro Årsvoll

Tekstformidling: Hallgjerd Byrkjeland

Åpent og gratis for alle interesserte

Arrangeres av Schizofrenidagene i samarbeid med Kirkelig dialogsenter, Senter mot Incest og seksuelle overgrep i Rogaland (SMISO), Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Stavanger Bispedømme, By prestene i Sandnes og den norske kirke.