Spesialseminarer:

 

 'Hva er det med den ungen?' 

Kompetansehevingskurs for pedagogisk personell i barnehager, for helsesøstre og studenter