Emotions in motion. Når blir følelser lidelse?

ICDevelopment & DSeMotions.

Frykt. Sinne. Glede. Tristhet.

Nysgjerrig?

Velkommen til Schizofrenidagene 2015!

 

Foredrag fra Schizofrenidagene 2014

.